Wikipedia:Den perfekte artikkel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En perfekt Wikipedia artikkel ...

 • Er om et notabelt emne.
  • Fyller et tomrom som ikke er dekket av eksisterende eller beslektede artikler.
 • Har en struktur som passer for emnet.
  • Har et flott navn som kan lenkes til og finnes på en enkel måte og som følger eksisterende navnekonvensjoner.
  • Starter med en klar beskrivelse av emnet, ingressen introduserer og forklarer emnet og emnets betydning klart og tydelig uten overflødige detaljer.
 • Er godt skrevet.
  • Er tydelig; den er skrevet for å unngå tvetydigheter og misforståelser, bruker en logisk struktur, enkel og klar prosa og er uten overflødige ord.
  • Er forståelig; den uttrykker seg klart og passende detalj for både eksperter og ikke-eksperter og utforsker og forklarer temaet i tilstrekkelig omfang.
  • Er presis og eksplisitt; den er uten vage generaliseringer og halv-sannheter som kan komme av en utilstrekkelig forståelse av emnet.
  • Er original skriving, men ikke original forskning; en Wikipediaartikkel er generelt et skriftlig produkt laget av brukerne; den krenker ikke noens copyright eller plagierer andres arbeid, men oppsummering av informasjonen er belagt med pålitelige referanser og i tillegg er alle sitat merket som sitat og hvem som sa det.
  • Engasjerer; språket er beskrivende og har en interessant leksikalsk tone.
  • Følger standardkonvensjoner for skriving i et moderne språk, inkludert korrekt grammatikk, samme tid i verbene og korrekte stavemåter og tegnsetting.
   Dette fortjener "den perfekte artikkel"!
 • Har informative og relevante bilder— inklusive kart, portretter, kunstverk og fotografier — som er interessante for leseren og legger noe til forståelsen av teksten, men ikke så mange at de er distraherende. Hvert bilde bør ha en forklarende bildetekst og en alternativ tekst.
 • Er ikke foreldreløs.
  • Forgrener seg; den inneholder wikilenker til andre artikler som tilfører artikkelen informasjon og eksterne lenker til informasjon som legger mening til emnet.
  • Andre artikler forgrener seg til artikkelen; andre brukere har funnet og redigert andre wiki-sider som nevner emnet og lenket dem til denne artikkelen.
 • Er passe lang; den er lang nok til å gi tilstrekkelig informasjon, dybde og analyse av emnet uten å inkludere unødvendige detaljer og informasjon som passer bedre i "underartikler", relaterte artikler, eller i Wikimedias søsterprosjekter.
  • Er nesten komplett; den står på egne bein og inkluderer vesentlig informasjon og terminologi, den er omfattende nok til å ikke kreve lesing av andre artikler. Den er ikke en spire.
  • Anerkjenner og utforsker alle sider ved emnet; dvs den dekker enhver leksikalsk vinkling på emnet.
  • Er leksikalsk; den bør ikke inneholde ikke-leksikalsk informasjon.
 • Er fullstendig nøytral og uten bias; den har en nøytral synsvinkel, viser konkurrerende syn på kontroversielle tema på en logisk og rettferdig måte, uten å favorisere spesielle synspunkter og viser frem alle sider av saken. De mest faktaorientert og aksepterte synspunktene fremheves og minoritetssynspunkter gis mindre prioritet. Det gis tilstrekkelig informasjon og referanser slik at leseren på egenhånd kan finne mer om de enkelte synspunkter.
 • Bruker retningslinjen verifiserbarhet.
  • Er veldokumentert; alle faktum og meninger er referert med pålitelige referanser, fortrinnsvis tilgjengelige og oppdaterte referanser.
  • Gjenspeiler ekspertkunnskap; er basert på faktum og på sunne forskningsmessige og logiske prinsipper.
 • Er kategorisert for lettere gjenfinning og gruppering.
 • Har interwiki-lenker hvis mulig.
 • Kan være uoppnåelig.. Redigering kan føre en artikkel nærmere perfeksjon, men perfeksjon betyr i det lange løp forskjellige ting for forskjellige brukere. For mer informasjon se editing policy.

Dette essayet er oversatt fra engelsk Wikipedia 17. mai 2016. Det lenker foreløpig til engelske essays og retningslinjer. Disse lenkene skal kontrolleres og endres til norske sider som eksisterer eller som blir opprettet etterhvert.

Se også[rediger kilde]