Wikipedia-diskusjon:Transwiki

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Hva er vitsen med å gjøre slikt og er det gjort? ϑ Marcus (Simpsons) 18. okt 2006 kl. 17:59 (UTC)

Vitsen med å gjøre det er at historikken til den opprinnelige artikkelen blir flyttet over. Dermed er alle bidragsyteres rettigheter skikkelig ivaretatt. Det er gjort med Islamsk arkitektur, og muligens med noen andre artikler også. Cnyborg 18. okt 2006 kl. 18:03 (UTC)
Se Spesial:Log/import for liste over de (få) importeringene som er foretatt. ZorroIII 18. okt 2006 kl. 19:55 (UTC)
Så man skal gjøre det når man oversetter? ϑ Marcus (Simpsons) 18. okt 2006 kl. 21:11 (UTC)
Det er bare administratorer som kan bruke funksjonen, og den kan ikke brukes fra alle prosjekter, så det blir upraktisk å alltid skulle bruke den. De gangene det er viktigst å bruke den er hvis man skal oversette en omfattende artikkel med flere bidragsytere fra et av prosjektene som er dekket. Cnyborg 18. okt 2006 kl. 21:43 (UTC)
Jeg vil sette noen mer direkte spørsmål rundt bruken av dette verktøyet:
  1. Dersom det er meningen at dette skal benyttes til å importere historikken for å få med krediteringene, hvilken nytte får det når artikkelen deretter oversettes? Herunder må det tas hensyn til at en artikkel som oversettes som regel blir også omarbeidet i veldig stor grad og det opprinnelige innholdet vil uansett vanskelig kunne identifiseres i den nye/oversatte artikkelen. Jeg foreslår her et alternativ til dette, nemlig å benytte en kreditering slik jeg har gjort her: Diskusjon:Krigen mot Aguirre.
  2. Dersom man har en artikkel på en: hvor jeg har 100 revisjoner under mitt brukernavn som er likt som her på no: vil da disse revisjonene komme opp som mine under Spesial:Contributions etc? Eller vil de evt. komme opp som en bruker med samme brukerid på en: og no: (f.eks. at brukerid nr. 14339 på en: har 100 revisjoner på diverse artikler som importeres til no: og disse da vil telle som mine)?
--Stigmj 25. okt 2006 kl. 18:26 (UTC)
Jeg vil også ha svar på de spørsmålene og er litt forbauset – hva trenger vi det til – og føler Stig har den beste måten. ϑ Marcus (Simpsons) 27. okt 2006 kl. 06:12 (UTC)
Til spørsmål 1: Den fenomenologien du beskriver her er ikke synderlig forskjellig fra artikler her som aldri har vært importert men som likevel er blitt redigert så mye opp gjennom tiden at det er lite som er igjen av tidlige versjoner av artikkelen. GFDL angir dessuten at hovedbidragsytere skal krediteres, og da er dagens metode med oversetting av artikler ikke god fordi den som oversetter får en urettmessig kreditering for et arbeid mange andre har gjort. Når det blir mulig å importere en artikkel, så skjer det riktignok en «forvandling» av artikkelen i det den skifter språkdrakt, men det blir likevel forholdsvis enkelt å gå bakover og sammenlikne norske og fremmedspråklige versjoner for å se hvem som er opphavet til ulike deler av artikkelen. __meco 27. okt 2006 kl. 08:08 (UTC)
Jeg kan ikke svare for andre enn meg selv når det er snakk om arbeidsmetoder, så derfor blir nødvendigvis mine argumenter her litt fargede av dette. Når jeg begynte med å oversette artikler fra engelsk og portugisisk wiki (og tildels spansk), så hadde ikke jeg fått med meg mer enn at dette var lov (fritt vilt). Jeg la som regel inn en referanse i "Forklaring" til hvor jeg hadde hentet stoffet fra. Dette er etter gjeldende "standard" en helt OK måte å gjøre det på. I senere tid har jeg i tillegg lagt inn en liten notis på diskusjonssiden som refererer til hvilke(n) wikikilde(r) som utgjør grunnlaget for stoffet og da gjerne med en avgrensning på hvilken som var den siste revisjonen. Grunnen til at jeg velger å gjøre det på denne måten er at man da holder originalmaterialet inntakt samt at man da kan følge med på de nye revisjonene det eventuelt får på den originale wikipedia'en. Problemet med transwiki er slik jeg ser todelt. For det første så er det kun administratorer som kan utføre en import. Dette bryter ihvertfall med mine arbeidsmetoder, da jeg foretrekker å utføre arbeidet på mine premisser og tidslinjer uten å måtte være avhengig av at en administrator skal importere artikkelen for meg. Det er nettopp dette jeg ser som en styrke ved wiki-programvaren og konfigurasjonen som er satt opp her på wikipedia. For det andre så blir en eventuell import sine revisjoner også importert med brukernavnene.. disse brukernavnene er ikke knyttet til den opprinnelige wikipediaen og blir derfor av mindre nytte annet enn å liste opp brukernavnene og hva de har gjort. Siden de opprinnelige hovedforfatterene dermed er dekoblet fra sin opprinnelige identitet og hele artikkelen har blitt oversatt og omskrevet, har denne historien relativt liten nytte i forhold til sin mening. Det vil bli omtrent det samme som å kopiere inn historien med klipp-og-lim (eller bruke history-verktøyet på toolsserveren) inn på artikkelens diskusjonsside. Dette er også en av wikiepedias "anbefalte" måter å kreditere på. Jeg har foreslått en annen løsning på dette som tidligere nevnt hvor man linker inn til den opprinnelige artikkelen på den fremmede wikipediaen med en referanse til hvilken revisjon som var den siste og legger dette istedet inn på diskusjonssiden. Her kan man også gjerne linke rett inn til den siste benyttede revisjonen. På den måten får man koblet de opprinnelige forfatterene mot deres riktige identiteter og beholder hele historikken. --Stigmj 27. okt 2006 kl. 10:54 (UTC)
Det er fint at du greier ut om dette. Det virker som det her også er fare for forvirring ved at to ulike brukere på to forskjellige prosjekter med samme brukernavn kan risikere å bli kreditert den andres redigeringer. Jeg finner også kravet til at en administrator må foreta flyttingen som en hemsko for min del utfra måten jeg jobber på. __meco 27. okt 2006 kl. 11:17 (UTC)
Det første problemet du nevner ser ut til å forsvinne i løpet av høsten/vinteren ettersom universell login innføres. Cnyborg 27. okt 2006 kl. 12:46 (UTC)
Det er mulig at universell login vil løse dette for nye brukere og nye revisjoner, men hva med gamle brukere og gamle revisjoner? Jeg er ikke sikker på at dette vil bli løst med det første. Uansett så mener jeg at på det nåværende tidspunktet, så gir ikke transwiki noen reell gevinst i forbindelse med oversettinger. Transwiki/importfunksjonen ble såvidt jeg har skjønt opprinnelig laget for å kunne flytte en artikkel fra et wikiprosjekt til et annet i det tilfellet det hadde blitt opprettet på feil wiki eller lignende. Det er mulig jeg tar feil her selvsagt. Denne idéen med å importere for å oversette er vel noe som har kommet i etterkant? --Stigmj 27. okt 2006 kl. 13:08 (UTC)

Resultat av forespørsel[rediger kilde]

Har det kommet noe svar på forespørselen på Bugzilla om å inkludere ytterligere språk i transwiki? Blir denne tjenesten benyttet i noe omfang? __meco 25. okt 2006 kl. 12:13 (UTC)

Forespørselen har lav prioritet, så det kan ta litt tid, og den har ikke stått så veldig lenge ennå. Tjenesten blir brukt noe, men så lenge det er såpass begrenset hvilke prosjekter vi kan importere fra blir det også begrenset hvor ofte det er aktuelt å bruke den. Får vi på plass en: og de:, og kanskje et par til, vil det være langt mer aktuelt å bruke den oftere. Cnyborg 25. okt 2006 kl. 13:09 (UTC)
Jeg tror flere må på banen og argumentere for å få inkludert flere språk. ZorroIII 25. okt 2006 kl. 18:07 (UTC)

Er det mulig å få importert artikler fra lokalhistoriewiki.no?[rediger kilde]

--Kristoffer hh 16. jan 2011 kl. 18:08 (CET)

Nei, ikke via transwiki-funksjonen. ZorroIII 16. jan 2011 kl. 19:48 (CET)
Jeg har import-rettigheter og kan manuelt importere artiklene, eller vi kan velge å tildele rettigheten til noen utvalgte brukere, men det er ikke en lett måte å gjøre det på, tilsvarende transwiki-import... Laaknor 4. feb 2011 kl. 17:34 (CET)