Votering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Votering er en formell avstemning i en ledelse eller besluttende forsamling. Voteringen kan være åpen eller hemmelig, ut i fra om sakens karakter er alminnelig eller kontroversiell. Åpen votering skjer oftest gjennom håndsopprekning, mens hemmelig votering skjer skriftlig ved utdeling av stemmesedler. I større forsamlinger trengs det et tellekorps som har ansvar for å registrere antall stemmer. Tellekorpset består ofte av to personer. Dersom saken er omstridt bør tellekorpset representere begge sider. Bare de personer til stede som er stemmeberettigede kan delta i voteringen.

Før votering bør ordstyrer referere forslaget slik det er fremsatt. Ordstyreren må også orientere om framgangsmåten for votering slik at dette ikke kan misforstås. Dersom det skal voteres over ett eller to forslag under ett er framgangsmåten enkel. Om det er flere enn to forslag samtidig må voteringen skje over flere omganger. Forslagene må systematiseres i en av to kategorier etter deres karakter eller omfang. Voteringen begynner dermed over de mest ytterliggående forslagene. Om det mest ytterliggående forslaget vinner, faller de andre forslagene. Om det ytterliggående forslaget taper, går en videre og setter de mer moderate forslagene opp mot hverandre.