Virland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gamle administrative oppdelinger av Estland

Virland (tysk: Wierland, estisk: Virumaa, latin: Vironia) var et historisk landskap i det nordøstlige Estland.

Navnet nevnes første gang på Ängby runesten i Uppland, Sverige. I 1266 titulerte enkedronning Margarete Sambiria seg som husfrue til Estland og Virland.

I 1225 braste danske og tyske korsfarere sammen omkring eierskapet av Virland. Med fredsavtalen i Stensby i 1238, ble Virland overgitt til Danmark. I 1240-42 gikk virlendere sammen med dansker og Den tyske orden i det mislykkede korstog mot Republikken Novgorod.