Hopp til innhold

Vietnambulletinen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Vietnambulletinen var det eksterne tidsskriftet til De förenade FNL-grupperna (DFFG) i Sverige. Bladet kom ut fra 1965 til 1979. Det ble solgt av aktivister på gater og torg, og ble et fast innslag i det svenske bybildet da motstanden mot USAs krigføring i Vietnam vokste på slutten av 1960-tallet og første del av 1970-tallet.

Bladet ble startet av unge, svenske Vietnam-aktivister i mai 1965. Måneden før hadde de truffet representanter for FNL som var på besøk i Sverige. De hadde fått en hel del materiale om FNL og situasjonen i landet, og dette materialet ble utgangspunktet for første nummer av bladet. Det ble laget i stensilert utgave i Clartes lokaler i Stockholm. Opplaget var 500 eksemplarer.[1]

Året etter ble Vietnambulletinen utgitt i offsettrykk, men ble fortsatt laget med skrivemaskin og enkle hjelpemidler. Bladet ble laget av frivillige. Først i 1972 fikk man en deltidsansatt redaksjonssekretær.

I bladets levetid kom det med 72 utgaver. Seks var dobbeltnummer, og to var spesialutgaver. Opplaget steg raskt de første årene, og nådde toppen i 1971 - 1972. Da lå trykt opplag på vel 60 000 eksemplarer. 65 000 var høyeste opplaget på et vanlig nummer. En spesialutgave fra 1970 om Vietnams historie ble imidlertid nyttet i flere år som studiemateriale, og nådde et samlet opplag på 91 000. Fra 1972 sank opplaget, og lå i årene 1973 - 1974 på 20 - 30 000 eksemplarer.

Siden det kunne gå et par måneder mellom hver utgave kunne man vanskelig dekke nyheten fra Vietnamkrigen. Isteden satset man på kommentarer og bakgrunnsametriale. Ved viktige begivenheter ble det imidlertid laget ekstrautgaver, spredt separat eller distribuert som innstikk i de vanlige bladene.

Om lag 90 prosent av opplaget ble spredt ved løssalg, av Vietnam-aktivister på gater og torg. Det skjedde ofte i samband med de såkalte «Vietnamukene», kampanjer som DFFG arrangerte hver vår og høst. Antallet abonnenter var på det høyeste oppe i 8 600 eksemplarer (nummer 3/73).[2]

Vietnambulletinen - eller «bullan» som den ofte ble kalt blant aktivistene - var en sentral del av DFFGs virksomhet. I Norge drev Vietnam-aktivister tilsvarende aktivitet, med FNL-grupper og bladet For Vietnam.

Redaktører[rediger | rediger kilde]

Ansvarlige utgivere[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Side 38, Åke Kilander: Vietnam är nära, Leopard Förlag, Stockholm 2007
  2. ^ Side 203 - 214, Åke Kilander: Vietnam är nära, Leopard Förlag, Stockholm 2007
  3. ^ Liste over redaktører/utgivere, side 375, Åke Kilander: Vietnam är nära, Leopard Förlag, Stockholm 2007.
Autoritetsdata