Vermikulitt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Vermikulitt er et heller sjeldent mineral i mineralklassen silikater og i gruppen sjiktsilikater. Det krystalliserer seg vanligvis i den kjemiske strukturen (Mg0,5,Ca0,5,Na,K)0,7(Mg,Fe,Al)3[(OH)2|(Al,Si)2Si2O10] · 4H2O Elementer i parentes kan erstatte hverandre, men bibeholder mengdeforholdet til de andre delene av mineralet (substitusjon).

Vermikulitt utvikler bladaktige, skjellaktige eller masseaktige aggregater, som er enten fargeløse eller gjennom innblandete fremmede stoffer gråhvitt, gulbrun, grårgrønn eller grønn. Vermikulitt tilhører leirmineraler og kan, gjennom sin evne til ionbytte, bidra i betydelig grad til å absorbere fuktighet i jord. Store forekomster finnes i Russland, Sør-Afrika og USA.

Eksempler for anvendelse av vermikulitt er at den gjennom sin evne til å absorbere fuktighet blir brukt i kattestrø og i gartnerier. Vermikulitt har også dårlige varmeledningsevner og brukes derfor i isoleringsmaterialer.