Venturieffekt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Trykket ved «1» er høyere enn ved «2» fordi farten i væsken er lavere ved «1» enn ved «2».

Venturieffekt er en måte å skape undertrykk i et rør med strømning av gass eller væske. Man utnytter Bernoulli-prinsippet som sier at trykket reduseres når farten øker. Ved å lage en forsnevring som gassen eller væsken må passere vil farten øke og trykket blir lavere.

I bensinmotorer, der bensin skal suges inn i en luftstrøm på vei inn i sylindrene, lages en innsnevring, venturi, i forgasseren der gassen må passere fortere, trykket blir lavere, og bensinen suges inn fra et flottørkammer.

Venturirør på et fly.

Venturirør plassert i luftstrømmen omkring flyet kan benyttes for å gi et sug/undertrykk til instrumenter. Flere gyroinstrumenter i fly bruker trykkforskjell med sug til å rotere svinghjulene i instrumentene.

Ved undersøkelse av blodstrømning i hjertet og i forsnevringer i hovedpulsåren kan fartsforandring i blodtrømmen måles med Dopplereffekt og ultralyd. Når hastighetsforandringen er kjent kan trykkforandringen beregnes.