Vant

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Babords vant på seilskip

Vant er betegnelsen på en vaier, en stang eller et tau som støtter masten sideveis på et fartøy. Vantene er festet i røstjern i borde på hver side av båten. Dersom vantene er montert i borde aktenom masten, vil vantene også gi masten noe støtte akterover. Vantene kan legges over ett eller flere sett med salingshorn. Dersom disse er vinklet akterover vil de gi masten mer eller mindre bøy. Dette kan utnyttes til trimming av seil, særlig på mindre fartøyer og joller der salingsvinkelen justeres etter dagens vindforhold eller endog justeres under seilas. Akterstag og eventuelle lensetakler kan være nødvendige for ekstra støtte under lens, og kan fungere som trimanordninger for justering av mastebøy..

Aluminiumsmast med tre sett salinger, to sett mellomvant og et sett undervant samt toppvant. I tillegg er mastetoppen avstivet av et «diamant».

På moderne seilbåter er det vanlig med to eller flere sett vant. Overvantene går fra mastetoppen via salingshornene til røstjernene. Undervantene går fra undersiden av nederste saling til røstjernene. Eventuelle mellomvant går fra undersiden av et salingshorn over et lavere salingshorn og ned til røstjernet.