Valens (lingvistikk)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Valens refererer i lingvistikken til antallet argumenter til et verb, inkludert subjektet.

Det skilles mellom to typer valens: semantisk valens og grammatisk/syntaktisk valens. Semantisk valens refererer til antallet deltakere som nødvendigvis må være til stede i en gitt verbhandling, mens grammatisk valens refererer til antallet verbalargumenter som virkelig forekommer i en ytring. For eksempel i setninga jeg spiser, er den semantiske valensen til verbet to, fordi både subjektet og det som spises (selv om det er utelatt i denne ytringa) nødvendigvis må være til stede i verbhandlinga «å spise», mens den grammatiske valensen er én, fordi det i denne ytringa kun forekommer ett argument, subjektet, mens det direkte objektet er utelatt.

Valensgrader[rediger | rediger kilde]

 • et avalent verb tar ingen argumenter (som i norsk det regner, hvor det kun er formelt subjekt)
 • et monovalent verb tar ett argument (som i norsk han sover)
 • et divalent verb tar to argumenter (som i norsk han sparker ballen)
 • et trivalent verb tar tre argumenter (som i norsk han gir henne en gave)
 • et tetravalent verb tar fire argumenter (uvanlige, forekommer ikke i norsk)

Valensjustering[rediger | rediger kilde]

Verdens språk har en rekke ulike strategier for å øke, minske eller stokke om på verbs grammatiske valens. Den semantiske eller pragmatiske effekten av å øke valensen er som oftest at en perifer deltaker oppgraderes til en mer sentral rolle i verbhandlinga, mens effekten av å minske valensen er å nedgradere en sentral deltaker til en mer perifer rolle, eller å utelate den helt.

Valensjusterngsoperatorer er svært vanlige i verbalmorfologi. Rundt nitti prosent av verdens språk har morfologisk markering av valens på verbet. Dette gjør det til den vanligste typen verbalmorfologi.

Strategier for valensøkning[rediger | rediger kilde]

Strategier for valensreduksjon[rediger | rediger kilde]

 • Slår sammen kontrollerende og affekterte deltakere:
 • Nedgraderer en kontrollerende deltaker:
 • Nedgraderer en affektert deltaker:
  • Utelatelse av objekt
  • Antipassiv
  • Nedgradering av objekt
  • Objektinkorporering