Vakuumtoalett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Vakuumtoalett, også kalt vakuumklosett eller vakuumdo, er et toalett, men som til forskjell fra vanlig vannklosett bruker nivåforskjeller i lufttrykk for å transportere kloakk fra toaletter og urinaler i stedet for vann.

Det finnes ulike typer vakuumtoaletter. Vakuumtoaletter ble første gang tatt i bruk i Europa i 1882, men inntil de siste 30 årene har slike løsninger vært betraktet som et nisjemarked. Den første som brukte undertrykk i toalettløsninger var den nederlandske ingeniøren Liernur på andre halvdel av 1800-tallet. Disse prinsippene var i lang tid begrenset til bruk i skip, tog og fly. Større utbredelse fikk disse løsningene fra 1959 i Sverige etter initiativ av Joel Liljendahl og siden ble disse markedsført av Electrolux. Oppfinner Olav Hofseth benyttet Helical-skru prinsippet og konstruerte en vakuumpumpe som kombinere vakuum og kloakk i en enkelt prosess. I dag finnes en rekke produsenter og et stort utvalg av produkter for en rekke forskjellige bruksområder.

Vakuum i systemet lages av en eller flere pumper, som også maler opp svartvann (gjelder kun vakuumpumpen til Olav Hofseth) og pumper det til renseanlegg, oppsamlingstanker eller offentlig kloakknett. Rørene i et vakuumavløpssystem kan legges uavhengig av fall, og kan legges rundt hindringer eller monteres for oppadgående vertikal væsketransport. Vakuumtoalett går både på innlagt strøm og batteri (kun vakuumpumpen til Hofseth).

Bruk av vakuumtoalett gjør at rørene som benyttes i systemet krever mindre inngrep i bygg og omgivelser. Bruk av vakuumpumper som transport kloakk i stedet for vann, reduserer vannforbruket i toalettet mellom 40 og 90 prosent (avhengig av hva man sammenlikner med) noe som reduserer kloakkvolumet. Vakuumtoalett benyttes ofte i kombinasjon med kildeseparering hvor svartvann (fra toalett) og gråvann (fra vask, dusj og vanskemaskin) splittes og behandles ulikt. Vakuumtoalett er også mye brukt i områder med spredt bebyggelse med og uten kommunal håndtering av kloakk. Vakuumtoalett kan kombineres med septiktank.