Ubetitlet adel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ubetitlet adel er betegnelsen på den adelen som ikke fører noen tittel (f.eks. baron, greve, hertug o.l.). I både Skandinavia og det kontinentale Europa utgjør den ubetitlede adelen den langt største gruppen av adelsslekter. Ubetitlet adel er ikke nødvendigvis den «laveste» gruppen av adelsslekter, mange ubetitlede adelsslekter kan være svært gamle. Samtidig har de fleste slekter som har blitt adlet i nyere tid (såkalt brevadel) fått adelskap som ubetitlet adel. I flere land er det temmelig vanlig at adelsslekter, også de ubetitlede, fører navneledd som «av» eller «til» (angir eierskap) på forskjellige språk, som det tyske von og zu, det franske de, og det skandinaviske af (av), men det er ikke noen automatikk i dette. Gamle skandinaviske adelsslekter gjør tradisjonelt ikke det, men skikken ble tatt i bruk for en del nyadlede slekter fra 1600-tallet av.