Togvei

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

En togvei er de «spor som er bestemt for det enkelte togs kjøring på en stasjon og/eller på linjen». (Togframføringsforskriften § 1-4j).

En togvei bestemmes altså fra gang til gang for et bestemt tog på et bestemt sted. Når en togvei er bestemt («lagt»), er de sporene som inngår i togveien dermed reservert for et bestemt tog, og det kan ikke være andre tog på samme togvei eller kryssende togvei. Sikker jernbanedrift baserer seg derfor på at det ikke skal være mulig å legge togveier som krysser andre togs togveier eller inngår som en del av slike. Når en togvei er lagt, skal det heller ikke være mulig å endre på sporveksler innenfor togveien, da det vil enten kunne medføre avsporingsfare eller at toget forlater togveien sin. En togvei frigis når toget har brukt togveien og forlatt den.

En togvei er fysisk i den forstand at i togveien inngår konkrete sporavsnitt som må være sammenhengde, og den strekker seg normalt fra ett bestemt hovedsignal til neste. men kan også avkortes (Togframføringsforskriften § 5-5). En togvei er på den annen side en administrativ ordre som gjelder for en viss tidsperiode. Et tog (eller skift) tilordnes en togvei for å kunne kjøre, og bare ett tog kan ha denne togveien.

Togveien regnes som «klar» når

  • den er fri for rullende materiell eller andre hindringer.
  • sporvekslene som måtte inngå i togveien ligger i riktig stilling slik at toget som skal benytte togveien kan gjennomkjøre hele togveien.
  • sporvekslene som måtte inngå i togveien er sikret, dvs. at de ikke kan skifte stilling etter at togveien er lagt.
  • rullende materiell på tilstøtende spor er sikret mot å bevege seg ut i togveien og er plassert tilstrekkelig langt unna togveien (i såkalt «middel»).

(Togframføringsforskriften § 5-6)

Når er togvei er klar, kan den tilordnes et bestemt tog.

Tog betyr her sammenkoblet rullende jernbanemateriell som har fått en togrute (kjøreordre) for å kjøre mellom to bestemte steder på jernbanenettet. (Jfr. Togframføringsforskriften § 1-8d).

Kilder[rediger | rediger kilde]

Statens jernbanetilsyn: FOR 2008-02-29 nr 240: Forskrift om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforskriften) [1][død lenke].