Tingsnotarie

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tingsnotarie er en tittel i det svenske rettsvesenet for en som etter en avsluttet candidatus juris-utdannelse via Domstolsverket får ansettelse ved en tingsrätt. Den som har fullgjort tjenestegjøring som tingsnotarie er «tingsmeriterad» alternativt benevnes å ha «sittet ting».

Ansettelsen baserer seg normalt på den ansattes karakterer fra universitetet og øvrige såkalte «sidemeritter» slik som kvalifisert juridisk arbeid. Notariekanselliet anvender et avansert system for å regne ut poeng av såvel karakterer som visse sidemeritter. Søknad om notarieansettelse sendes til Domstolsverket som ansetter tingsnotarier ca. seks ganger per år. Å få ansettelse som tingsnotarie krever svært gode karakterer og/eller en eller flere sidemeritter.

Normalt varer ansettelsen to år, under hvilke tingsnotarien hjelper til med å forberede og administrere saker, skrive forslag til dommer og beslutninger, utføre rettsutredninger, behandle saker samt utarbeide trykk foran større saker. Etter ca. seks måneder får tingsnotarien en godkjennelse og kan dermed behandle uomtvistede saker slik som felles søknader om skilsmisse og visse formynder- og adopsjonssaker. Etter ca. ett år får notarien avgjøre straffesaker med maksimalt seks måneders fengsel i strafferamme, men der det kun er aktuelt å idømme bøter, samt tvistemål om lavere beløp.

Notariemerittering kreves som regel for å bli åklagare eller kronofogde. I praksis er det videre i de fleste tilfeller en forutsetning for å bli dommer. Å bli tingsmerittert betraktes generelt sett som attraktivt da det ikke bare åpner veien for yrker som formelt krever tingstjenestgjøring, men også for ansettelse i advokatfirmaer og andre kvalifiserte juridiske arbeider.