Tautrekking

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tautrekking
Tautrekking sommer-OL 1904 St. Louis

Tautrekking er en gammel idrettsgren som var med på det olympiske programmet fra 1900 til 1920.

Taurekking som tevlingsform har trolig eksistert så lenge som en har hatt tau som kunne tåle det. Reglene har variert noe, men har alltid gått ut på å trekke motstanderen/motstanderne over en markering i form av en pinne i bakken eller en opptrukken linje.

I overført betydning bruker vi uttrykket om harde forhandlinger, der forhåndsstandpunktene er klare og kompromiss synes uoppnåelig.