Sui generis

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Sui generis (latin: sitt eget slag) er kortformen man bruker for å uttrykke at noe er så særpreget eller spesielt at den enkelte forekomst blir å anse som å være av sin egen kategori. Uttrykket ble skapt i middelalderen av skolastisk filosofi for å karakterisere en idé, en entitet eller en virkelighet som ikke kan inkluderes i et større konsept eller for en art som har sitt eget genus.

Eksempler vil kunne være fra biologi, hvor en gitt art er så preget av sin nisje at den kun kan plasseres i systematikken på basis av sitt DNA. Andre eksempler finnes i de fleste disipliner, da dette er et så grunnleggende begrep at det kan finne anvendelse i de fleste faglige eller sosiale sammenhenger.

Den direkte oversettelsen av uttrykket vil være «egen kategori», eller «egen art». Det bør dog nevnes at uttrykket også kan brukes i en forskjellig, men beslektet betydning. Dette gjelder blant annet i jus, hvor det også brukes for å betegne at noe er relevant kun i den saken det refereres til - dette sies da å være noe som er gyldig «sui generis».