Hopp til innhold

Substitusjonsreaksjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Substitusjonsreaksjon er en type kjemisk reaksjon innen organisk kjemi der en funksjonell gruppe i en kjemisk forbindelse blir erstattet av en annen gruppe.

I organisk kjemi er elektrofile og nukleofile substitusjonsreaksjoner sentrale. Organiske substitusjonsreaksjoner er klassifisert i flere sentrale typer av reaksjoner avhengig av om reagenset er elektrofilt eller nukleofilt, om intermediatet er karbonering, et karbanion eller et fritt radikal eller om substratet er alifatisk eller aromatisk. Detaljert forståelse av reaksjonstype hjelper til å forutsi produktet i reaksjonen. Dette er også nyttig for å optimere reaksjonen med hensyn til variabler som temperatur og valg av løsningsmiddel.