Subjekt (filosofi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et subjekt er en bevissthet som retter seg mot noe annet (nemlig objektet). Subjektet observerer, iakttar, begjærer, former, handler og så videre, og er altså preget av intensjonalitet.

Det subjektive er det som angår subjektet og dets intensjonalitet eller dets bevissthet. En opplevelse er noe subjektivt, men det som oppleves er objektivt. For eksempel er et maleri et objektivt fenomen, men den enkelte tilskuers reaksjon på maleriet er subjektiv.