Stille deltaker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Stille deltaker er legaldefinert i selskapsloven av 1985 nr. 83, § 1-2 første ledd bokstav d.

Sitatstille deltaker: deltaker i et selskap der det er avtalt at deltakelsen ikke skal framtre utad og at deltakeren bare har begrenset ansvar med en fastsatt sum.Sitat

Stille deltakere kan opptre som deltakere i alle selskapsformer. Dersom et selskap knytter til seg en stille deltaker, endrer ikke selskapet karakter til å bli et indre selskap.

Stille deltakere har begrenset sitt ansvar til en bestemt sum, og har store likhetstrekk med en kommandittist. Forskjellen fra kommandittisten, er at en stille deltaker ikke fremtrer som deltaker overfor omverdenen.

På grunn av ansvarsbegrensningen, er det en rekke begrensninger i den stille deltakernes mulighet til å øve innflytelse på selskapets drift.