Status quo

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
For det britiske bandet, se Status Quo.

Status quo er et latinsk uttrykk som betyr nåværende eller eksisterende tilstand. Å beholde status quo er å beholde tilstanden slik den er i øyeblikket. Uttrykket kommer fra det diplomatiske begrepet status quo ante bellum, som betyr «den tilstand som hersket før krigen», altså tilbaketrekking av fiendtlige styrker og gjeninnsettelse av den tidligere herskeren.