Spenningsstyrt oscillator

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En VCO (Voltage-controlled oscillator) er en spenningsstyrt oscillator.

Oscillatorens frekvens kan varieres ved å endre spenningen oscillatoren får på kontrollbenet. Det er grenser for hvor langt man kan justere en VCO vekk fra sin grunnfrekvens. Ved frekvenssynteser som skal spenne over et bredt spektrum, bruker man gjerne to eller tre VCO-er med forskjellig grunnfrekvens og lar en logisk krets koble mellom dem ved behov.

Ved høye frekvenser er det spenningsstyrte elementet ofte en kapasitetsdiode koblet som en del av en LC-krets. For lave frekvenser brukes det andre metoder, slik som å endre ladestrømmen på en kondensator ved hjelp av en spenningsstyrt strømkilde.