Sonal strøm

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Et sonalt strømregime. Legg merke til den dominerende vest-mot-øst-rettede strømmen i 500 hPa-høyde.

Sonal strøm er et meteorologisk begrep som betyr at det generelle strømmønsteret er fra vest mot øst langs Jordens breddegradslinjer (det motsatte av meridional strøm). Ekstratropiske sykloner som oppstår når strømmønsteret er sonalt er oftest svake og flytter seg raskt østover.