Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane flyttet i 2012 inn i nye kontorlokaler midt i Førde sentrum i Storehagen Atrium
BibliotekstypeBibliotek

Sogn og Fjordande fylkesbibliotek er en egen institusjon under Sogn og Fjordane fylkeskommune, lokalisert i Førde sammen med bl.a. kulturavdelinga i fylkeskommunen.

Fylkesbiblioteket er et bibliotekfaglig kompetansesenter og pådriver for utvikling av gode bibliotektjenester i Sogn og Fjordane fylke. Fylkesbiblioteket samarbeider med kommunene, fylkeskommunen og statlige styringsmakter, og tjenestene er rettet mot bibliotekene og skolene i fylket.

Etter lov om folkebibliotek skal fylkesbiblioteket gi råd til lokale styringsmakter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Videre skal fylkesbiblioteket være ansvarlig for fjernlånet i fylket, og organisere lånesamarbeid for folkebibliotekene. Fylkesbiblioteket er også pålagt å samarbeide med utdannelsesmyndighetene i fylket.

Bibliotekmeldingen (St.meld.nr.23 2008-2009) Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid [1] legger vekt på at fylkeskommunen må utvikle en regional bibliotekpolitikk som ivaretar lokale behov og statlig politikk, og at fylkesbibliotekene skal være en regional utviklingsaktør på bibliotekområdet.

I den sammenheng har fylkeskommunen vedtatt Strategisk plan for bibliotekutvikling i Sogn og Fjordane 2011-2014 [2], som skal bidra til å utvikle robuste og omstillingsdyktige biblioteker som kan tilby alle innbyggere bedre bibliotektjenester.

«Det overordna målet i plandokumentet er å gi innbyggjarane i Sogn og Fjordane betre bibliotektenester. Vegen til dette går gjennom sterkare grad av samarbeid mellom biblioteka, fornying av kompetanse hos dei bibliotektilsette og utvikling av innhald og tenester i biblioteka.» (Erikstad, 2010).[3]

Fylkesbiblioteket sin visjon er: Biblioteket – møteplass for kunnskap, kultur og vekst.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]