Skolesystemet i Frankrike

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

I Frankrike har skolesystemet, eller le système éducatif français vært gjennom en rekke forandringer i løpet av de siste desennier. Det nåværende system beskrives i all korthet nedenfor. Da man i Frankrike nummererer de forskjellige klassetrinnene noe annerledes enn man gjør i Norge, er de følgende opplysningene av betydning for de som ønsker å sette seg inn i franske læreplaner og oppbygningen av skolefagene i dagens Frankrike.

Barnehage[rediger | rediger kilde]

Barn kan allerede begynne i barnehagen det året de fyller 2 år. Men det vanligste er at de tilbringer 3 år i barnehagen fra det året de fyller 3 år til det året de fyller 6. Den franske barnehagen kalles l'école maternelle, og den deles inn i fire trinn som heter:

 • toute petite section 2-3 år
 • petite section 3-4 år
 • moyenne section 4-5 år
 • grande section 5-6 år

Barneskole[rediger | rediger kilde]

Barneskolen kalles i Frankrike for école primaire og består av 5 årstrinn med følgende betegnelser

 • cours préparatoire (CP) 6-7 år
 • cours élementaire (CE1) 1 7-8 år
 • cours élementaire 2 (CE2) 8-9 år
 • cours moyen 1 (CM1) 9-10 år
 • cours moyen 2 (CM2) 10-11 år

Ungdomsskolen[rediger | rediger kilde]

Denne består av 4 klassetrinn og avsluttes med diplôme national du brevet

 • sixième 11-12 år
 • cinquième 12-13 år
 • quatrième 13-14 år
 • troisième 14 -15 år

Disse årstrinnene sammenfattes gjerne under betegnelsen collège. Siden den franske skolereformen i 1975, er denne skolen obligatorisk og felles for alle. Likhetsprinsippet fører her til at det legges meget vekt på å utligne forskjeller mellom elevene. Man sier ofte at denne skolen skal gi alle en felles basis, eller socle commun på fransk.

Videregående skole[rediger | rediger kilde]

Det tradisjonelle navn på den videregående skolen i Frankrike er lycée (lyceum), og tilsvarer vår egen gymnas-betegnelse. Da man i Frankrike har skoleplikt til fylte 16 år, er det ikke alle som tar videregående utdanning i Frankrike. Men – som hos oss – har tallene økt meget også i Frankrike. I dagens franske lyceum skiller man mellom studieretningene:

 • génerale
 • technologique
 • professionnelle

Her vil vi – foreløpig[klargjør] – kun beskrive den generelle studieretningen (génerale) som i sin tur er delt inn i 3 studieretninger:

 • littéraire (språk, litteratur og historie )
 • économique et sociale (økonomi og sosialfag)
 • scientifique (realfag, matematikk, fysikk, kjemi og biologi)

Lyceet er en treårig utdannelse som avsluttes med eksamen baccalauréat géneral som ofte forkortes til BAC, en nødvendig forutsetning for å begynne på en universitetsutdannelse. Lyceets 3 klassetrinn har følgende betegnelser:

 • seconde 15-16 år
 • première 16-17 år
 • terminale 17-18 år

Ofte ser man også forkortelsene L, ES og S for henholdsvis den litterære-, den økonomiske- og realfagsretningen. Dessuten benyttes betegnelsene 2e og 1e som merkelapp på henholdsvis første og andre gym, dvs. seconde og première.