Skandfers Baadbyggeri

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Skandfers Baadbyggeri var et båtbyggeri som drev virksomhet ved Kulstadsjøen i Vefsn i Nordland. Båtbyggeriet ble etablert av Nils Skandfer i 1903 og holdt til ved det gamle handelsstedet på Kulstadsjøen. Dette skjedde samtidig som trelastvirksomheten Nesbruket, som holdt til like i nærheten, hadde stor virksomhet med uttak av tømmer og trelastproduksjon. Skandfer hadde blant annet gått i lære hos Colin Archer, og båtene han konstruerte hadde mange likhetstrekk med Colin Archer-skøytene. Skandferbåtene var de første heldekkede seilbåtene som ble bygget i Nord-Norge.

I 1914 var arbeidsstokken hos Skandfer oppe i 75-80 mann. Det ble fortalt at han kunne ha opptil ti fartøyer under bygging samtidig. I 1920 startet de økonomiske nedgangstidene, og Skandfer fikk store økonomiske problemer. Året etter ble selskapet overlevert skifteretten. Forsøk på refinansiering var ikke vellykket, og verftet ble derfor lagt ned i 1921.