Septimakkord

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Septimakkord er et musikalsk begrep som beskriver en harmonisk klang sammensatt av 4 toner i tersavstand.

En septimakkord brukes mest som ledeakkord til en ny akkord. Det mest anvendte unntaket fra dette er enkelte typer avslutninger innenfor blues og jazz. I klassisk musikkteori er Durtreklangen med liten septim mest kjent. Denne akkorden opptrer etter regelverket som dominantseptimakkord (treklang på skalaens 5. trinn med tilføyd septim) og etterfølges i all regel av en tonika (treklang på skalaens første trinn) eller én av tonikaens medianter (treklang på skalaens tredje eller sjette trinn).


Akkordens navn Elementer (Treklang og intervall) Symbol i.f.t. C som grunntone Toner
Stor septim Durtreklang Stor septim Cmaj7, CMA7, CM7, CΔ7 eller CΔ, Cj7 C + E + G + B
Liten septim (Dominantseptim) Durtreklang liten septim C7, C7 C + E + G + Bb
Mollseptim Molltreklang liten septim Cm7, C-7, C-7 C + Eb + G + Bb
Moll stor septim (maj-septim) Molltreklang Stor septim Cmmaj7, C-(j7), Cm#7, C-Δ7 C + Eb + G + B
Forminsket septim Forminsket treklang Forminsket septim Co7 eller Co, Cdim7 eller Cdim C + Eb + Gb + A
Halvforminsket septim Forminsket treklang liten septim Cø7, Cm7♭5, C-7(♭5) C + Eb + Gb + Bb
Forstørret stor septim Forstørret treklang Stor septim C+(maj7), C+MA7, Cmaj7+5, Cmaj7#5, C+j7, CΔ+7 C + E + G# + B
Forstørret liten septim Forstørret treklang liten septim C+7, C7+, C7+5, C7#5 C + E + G# + Bb


Ytterligere variasjoner finnes, eksempelvis sus4-akkorder. Her er tersen i akkorden erstattet av en kvart.
Innenfor bossa nova benyttes særlig en variasjon av halvforminsket septimakkord der første ters er stor, og den forminskede kvinten brukes i bass.
Dersom det bygges utvidede akkorder med niende trinn, ellevte trinn og trettende trinn, ligger det som regel også en septimakkord i bunn.

Omvendingen av septimakkordene følger samme mønsteret som omvendingen av treklangene. Det finnes i alt tre omvendinger av en septimakkord. Basstonen avgjør hva omvendingen kalles; de øvrige tonenes innbyrdes plassering har ingen betydning. I sin tetteste form, såkalt tett leie, vil tonene ha denne rekkefølgen:

  • Grunnstilling: Grunntonen er basstonen, og over den følger tersen, kvinten og septimen
  • Første omvending: Tersen er basstonen, og over den følger kvinten, septimen og grunntonen
  • Andre omvending: Kvinten er basstonen, og over den følger septimen, grunntonen og tersen
  • Tredje omvending: Septimen er basstonen, og over den følger grunntonen, tersen og kvinten.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]