Selvhjelp Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp, drevet drevet av Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Selvhjelp Norge ble etablert i 2006 som en følge av Nasjonal plan for selvhjelp. Selvhjelp Norge ble først finansiert over opptrappingsplanen for psykisk helse, men kom på statsbudsjettet fra 2009 etter en ekstern evaluering i 2008. Selvhjelp Norge er organisert med hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer.

Visjonen for den nasjonale satsingen på selvorganisert selvhjelp er: Alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår.

Oppgaver[rediger | rediger kilde]

 • formidle informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp
 • være koordinator og møteplass for nettverksarbeid, bl.a. gjennom å arrangere nasjonale konferanser
 • styrke det nasjonale arbeidet gjennom kompetansehevende tiltak
 • innhente, systematisere, utvikle og videreformidle kunnskap – både erfaringsbasert og forskningsbasert
 • spre kunnskap, slik at selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan komme i gang

Selvhjelp Norges distriktskontorer har følgende oppgaver:

 • være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde
 • styrke det lokale arbeidet gjennom kompetansehevende tiltak
 • være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører, og gjennom dette bygge nettverk
 • være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager og arrangere regionale konferanser
 • støtte opp om lokal igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper og etablere nettverk for lokale aktører som er engasjert i dette arbeidet
 • samarbeide med lokale kontaktpunkter og sentre for selvhjelp og mestring etter hvert som disse etableres
 • spre kunnskap, slik at selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan komme i gang

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]