Scandlynx

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Scandlynx er et norsk-svensk forskningsprosjekt på gaupe (Lynx lynx). Etter å ha vært fåtallig i mange tiår økte den skandinaviske gaupebestanden jevnt og trutt gjennom hele 80- og 90-tallet, både i tetthet og utbredelse. Denne rekoloniseringen av gaupe var imidlertid preget av konflikter, samtidig som kunnskapsnivået om gaupas økologi var lavt. På midten av 1990-tallet startet derfor forskning på gaupe og byttedyrene for å fremskaffe objektiv kunnskap om gaupas økologi. Prosjektet er i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Forskningen har på norsk side vært finansiert av blant annet Norges forskningsråd, Miljødirektoratet og regional forvaltning.

Scandlynx har samlet inn kunnskap om gaupenes arealbruk, sosial organisering, spredning, reproduksjon, overlevelse og predasjonsatferd hos gaupe gjennom oppfølging av gauper med ulike typer radio- eller GPS-sendere. I tillegg har prosjektene i Bergslagen og Sørøst-Norge fokusert på populasjonsdynamikken til gaupas viktigste byttedyr, rådyret. De ulike studieområdene gjenspeiler de ulike miljøforhold gaupa lever under i Skandinavia, fra tamreinområdene i nord, via snørike og ”rådyrfattige” Østerdalen, til ”rådyr-rike” kulturlandskap i sør. De senere år har studiene foregått ved hjelp av viltkamera

Kunnskap om størrelsene på gaupas leveområder hjelper oss til å bestemme den riktige skala for forvaltning av individer og bestander. Noe av det mest oppsiktsvekkende fra studiene av radiomerkede gauper gjelder størrelsen på leveområdene gaupene bruker. Størrelsen på leveområdene til gauper varierer voldsomt innad i Skandinavia. De største områdene finner vi helt i nord. I Troms og Finnmark har noen av gaupene benyttet seg av leveområder på størrelse med Østfold fylke! I de produktive områdene lenger sør i Skandinavia har gaupene betydelig mindre arealkrav, og en hunngaupe kan benytte seg av 3-400 kvadratkilometer.

Hvor mange byttedyr gaupa dreper, og hva dette betyr for utviklingen i ulike byttedyrbestandene opptar mange. Scandlynx har derfor fulgt gauper intensivt i ulike deler av Skandinavia. Forskning på gaupas predasjon på rein og sau gir kunnskap som vil kunne benyttes til å utvikle praktiske verktøy som kan redusere konflikten mellom utmarksbasert husdyrproduksjon og rovvilt. I tillegg har forskerne validert dagens nivå på kompensasjon for rovviltdrepte sau og rein.

De naturlig lave bestandstetthetene blant store rovdyr medfører ekstra store krav til en effektiv og presis forvaltning. Det er derfor svært viktig å få oversikt over faktorer som påvirker deres bestandsdynamikk. Forskerne har samlet data på reproduksjon og dødelighet hos gaupe i ulike deler av Skandinavia. Dødelighet er den faktoren med sterkest påvirkning på bestandstilveksten til store rovdyr, og derfor er det viktig å kartlegge omfanget og betydningen av ulike dødsårsaker. Voksne gauper i Skandinavia dør sjelden av naturlige årsaker. De viktigste dødsårsakene er relatert til mennesket, som jakt, ulovlig jakt og påkjørsler.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]