Sangpedagog

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Sangpedagog og vokalpedagog er yrkestitler for personer som underviser i sangteknikk. En sangpedagog er spesialisert innenfor sang og stemmebruk og har kunnskap om hvordan man underviser i dette. Han/hun har som oftest en solid sangutdannelse/erfaring i tillegg til undervisningsteori – pedagogikk. Undervisningen kan foregå i grupper eller en til en. En sangpedagog lærer eleven god pusteteknikk, stemmebruk, stemmefysiologi, gir øvelser for trening av stemmen og lærer eleven å utnytte stemmen sin maksimalt. Det legges også vekt på å lære eleven å formidle musikk og uttrykke seg gjennom instrumentet.

Sangpedagoger jobber i de fleste utdannelsesinstitusjoner innen musikk, fra lokale kulturskoler til universiteter og konservatorier. I tillegg driver mange sangpedagoger privat praksis og underviser solister eller kor.

Utdannelsen er i Norge fireårig. (Kristiansand, Bergen, Tromsø, Stavanger og Oslo) Det undervises i sangpedagogikk på mange universiteter og høgskoler i Norge.