Salutogenesis

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Salutogenesis er et begrep som viser til en tilnærming til medisinsk behandling som fokuserer på faktorer som støtter opp under menneskers helse og velvære, fremfor faktorer som forårsaker sykdom. En «salutogenetisk modell» fokuserer på forhold mellom helse, stress og mestring. Begrepet ble første gang brukt av Aaron Antonovsky, professor i medisinsk sosiologi ved Ben-Gurion University of the Negev.[1]

Antonovskys teori avviser den tradisjonelle dikotomien mellom helse og sykdom. Han beskrev forholdet som et kontinuum, som han kalte «health-ease versus dis-ease»-kontinuumet.[1]

Ordet salutogenesis er avledet av latin salus (helse) og gresk genesis (opprinnelse). Antonovsky utviklet begrepet gjennom sin forskning på «hvordan mennesker takler stress og har det bra».[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Antonovsky, A. "Health, Stress and Coping" San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1979
  2. ^ Antonovsky, A. Unraveling The Mystery of Health - How People Manage Stress and Stay Well, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1987

Litteratur[rediger | rediger kilde]