Emne på «Brukerdiskusjon:Telaneo»

Varulv2468 (diskusjonbidrag)

Har lagt merke til at du har fjernet mange lenk til andre wiki i forskjellige språk. Samtidig er det velkjent at interwikilenking er ikke ukjent i de fleste wiki inkludert den norske. Er det en generell bestemmelse i no.wiki at interwikilenking er forbudt eller at dette er en personlig holdning fra dem? Wikipedia er ment for brukerne som skal ha raskest mulig tilgang på informasjon.

Telaneo (diskusjonbidrag)

Det er en generell bestemmelse, ja. Det er lagt inn filter som loggfører når det blir tatt i bruk så det kan lettere patruljeres: . De fjernes også regelmessig av andre brukere: se og for eksempel.

Varulv2468 (diskusjonbidrag)

Da blir det for mange røde lenker eller ekstra tidsforbruk for brukeren som vil finne ut mer. En som hadde for eksempel lovet å fylle ut et rødt lenk siden april har ikke gått videre, det er ikke mange som arbeider med no.wiki. Forresten interessant at denne bestemmelsen ikke er nevnt i artikkelen eller diskusjonssiden av Interwiki, da dette må være der for wikipedianerne. Hvis denne bestemmelsen ikke er støttet eller omtalt i Tinget/Torget og har ikke blitt offentliggjort omkring Interwiki, er det et problem.

Telaneo (diskusjonbidrag)

Det er mange ting som ikke er gått gjennom og blitt offentliggjort gjennom Ting/Torg, siden vi er like flinke til å få gjennom fast regelverk som den amerikanske kongressen og den polske riksdagen.

Varulv2468 (diskusjonbidrag)

Da vil denne bestemmelsen leder til fremtidige problemer, for dette må bli kjent for wikipedianerne flest. Eller må det rettes ut ganske mange lenker og skape fram konflikt. Hvis interwikilenking er forbudt, må dette synliggjøres ved å være skiltet, spesielt ettersom det ikke er regler mot dette annetsteds i wikipedia så langt en ser etter.

Telaneo (diskusjonbidrag)

Velkommen til Wikipedia på bokmål og riksmål. Er det en ting vi har masse av, så er det problemer.

Såvidt meg kjent er akuratt dette kjent for wikipedianere flest, men ingen regel uten unntak, og det er alltid en felle som nybegynnere kan falle i. Men siden mulighetene for å etablere et konkret regelverk selv rundt de minste filleregelene er ikke-eksisterende på denne wikien, til tross for forsøk på å etablere slik, er det lite jeg kan gjøre utenom bruke eget skjønn om hva som er etablert praksis og ikke, og rette handlingene mine utifra det.

Varulv2468 (diskusjonbidrag)

Slutt. Denne saken er nå oppført i Tinget så alle som vil, skal si fra om dette. Du har skapt hundrevis av røde lenker på mange artikler, endog på disse som hadde vært stående i flere år. Vi skal improvisere og forberede, ikke kommer i veien for hverandre. Hvis mange ønsker at interwikilenking skulle bestå - eller at den skal forbys og må gjøres kjent for wikipedianerne med enkelte handling, er det ikke lenge opp til deg eller meg. Vi skal unngå konflikt. Dette må derfor gjøres i åpenhet for at alle skal få med seg dette. Dette er ikke opp til deg eller noen få; dette er for alle som arbeider i wikipedia og disse som bruker wikipedia.

Telaneo (diskusjonbidrag)

Og ingen kommer til å bli enige om noe, slik er tradisjon på denne wikien. Jeg arbeider bare utifra etablert praksis. Det er ikke min feil at det nesten ikke finnes håndfast regelverk på denne wikien. Jeg har selv aktivt prøvd å få frem selv noe smått, så vi i det minste har noe grunnlag, flere ganger, men blitt slått tilbake samtlige ganger. Da er det ikke stort annet jeg kan gjøre enn å arbeide utifra det jeg oppfatter er etablert praksis. Det at lenkene ikke ble rettet før nå er heller ikke min feil. Jeg har tatt flere runder på å fjerne interwikilenker i løpetekst, noen mer omfattende enn andre. Dette oppfattet jeg som en relativt liten runde, men likevel skal det krangles om det. Situasjoner som denne er grunnen til at jeg nøler med å ta runder på dette selv når jeg oppfatter regelen som ganske så veletablert og innarbeidet, men selv den minste filleting skal utdiskuteres, fordi vi har intet regelverk som vi har laget selv i det hele tatt.

Jeppejul (diskusjonbidrag)

Hvorfor sletter du en haug med eksterne lenker til norske sider?

Angående utenlandske lenker, så er det forståelig at de ikke skal være i hovedteksten, men som eksterne lenker må de vel kunne stå, særlig hvis teksten opplyser at dette er til feks en engelsk side?

Telaneo (diskusjonbidrag)

Wikipedia er ikke en tilfeldig samling eksterne lenker. Se WP:IKKE. Det er da aldeles ikke nødvendig å lenke til en side for hver eneste båt noen har vært med på å bygge.

Jeppejul (diskusjonbidrag)

Jeg ser du på nytt har slettet linker på Colin Archer siden.

På WP.IKKE står det: "Det er helt greit å legge til eksterne lenker til en artikkel, så lenge de er relevante og ikke blir så mange at artikkelen «drukner»".

Det må være helt relevant med lenke til en klubb for denne båtbyggerens båter. Det samme må gjelde for link til hans barndomshus hvor hans båtbyggeri også var. Og lenker til flere av båtene må være relevant så lesere kan se mer enn det som kan presenteres på wiki, ikke alle er eksperter på dette.

Og dessuten, dette er en lang artikkel så det skal mye til at artikkelen drukner.

Med referanse til hva du skriver over, så er dette din krig på det du mener er riktig, men som mange andre er uenig i. Slettingen som du gjør, mener jeg gjør artiklene betydelig fattigere.

Telaneo (diskusjonbidrag)

Det er aldeles ikke relevant å lenk alt slikt under eksterne lenker. Det er hele poenget. Mengden lenker du vil ha i artikkelen gjør at artikkelen drukner i dem.

Hvis alle de sakene er direkte relevante til artikkelsubjektet selv, så er det noe som burde innarbeides i artikkelen selv, med lenkene brukt som referanser (gitt de egner seg til det).

Du har ikke vist til noen steder at det er mange andre som er enige med deg, ikke en gang at det er en annen enn deg selv som har din mening. Denne diskusjonstråden tar for seg noe annet, en sak som det på Tinget ble klart og tydelig at det var konsensus for mitt standpunkt. Med mindre du kan klart og tydelig vise at ditt eget standpunkt har bred enighet, i motsetning til min egen oppfattelse, så kommer jeg til å fortsette å arbeide utifra eget skjønn når det gjelder denne saken.

Svar på «Interwikilenking»