Hopp til innhold

Særskilt brannobjekt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Særskilt brannobjekt er i brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 definert i tre kategorier som:

  • bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv
  • bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser
  • viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg

Den som eier et slikt særskilt brannobjekt har som plikt å sørge for at alle sikkerhetstiltak som er nødvendige for å hindre og begrense branner er installert og fungerer som de skal.

I tilfelle brann er det nødvendig å bevise at de nødvendige sikkerhetstiltak er innført. Det særskilte brannobjektet trenger dokumentasjon av sikkerhet, en brannvernleder, eventuelle personer som jobber der trenger opplæring og brannøvelser og en beredskapsplan.

Autoritetsdata