Repatriering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Migranter fra Haiti i ferd med å bli repatriert (sendt tilbake) til Haiti

Repatriering (fra latin repatriare, å sende noen tilbake til hjemlandet) er en betegnelse som brukes for å beskrive prosessen der en person med opphold utenfor eget hjemland sendes hjem. Betegnelsen er i særlig grad benyttet i sammenheng med at soldater eller flyktninger sendes til sine hjem, etter å ha deltatt hhv. direkte eller indirekte i krig. Betegnelsen brukes også i sammenheng med hjemtransport av personer som av medisinske årsaker ikke kan besørge dette selv på reise utenfor eget hjemland. Særlig i forbindelse med personskade eller sykdom på reise, der forsikringsselskap etter dekning besørger slik transport.

Repatriering brukes også om løslatelse og hjemtransport av krigsfanger som holdes fengslet uten lov og dom, hvor «løslatelse» ikke er en dekkende beskrivelse.