Remburs

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Remburs (letter of credit) er en oppgjørsform for internasjonal handel, både import og eksport, hvor kjøpers bank forplikter seg å betale for varen såfremt selger oppfyller betingelsene i kontrakten (rembursen). Selger er dermed ikke lenger avhengig av kjøpers evne eller vilje til å betale.