Pålitelighetssentrert vedlikehold

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Pålitelighetssentrert vedlikehold (engelsk: reliability centered maintenance, RCM) er en metodikk/prosess som kan brukes for å fastlegge hvilken type vedlikehold eller vedlikeholdsstrategi som er best egnet for det aktuelle utstyret. Et viktig aspekt ved metodikken er at det er funksjonene til det tekniske systemet som skal bevares, ikke systemet selv.

Hensikten med metodikken er å få lavest mulig driftskostnad på et utstyr ved å identifisere komponenter som er kritiske for sikkerhet, miljø eller økonomi og legge opp til forebyggende vedlikehold på disse komponentene. Samtidig blir «ukritiske» komponenter nedprioritert og vedlikehold ved såkalt korrektivt vedlikehold. Det legges opp til at denne prosessen skal gjennomføres som en gruppeprosess som bør involvere operatører, vedlikeholdsutførere, vedlikeholdsplanleggere, leverandører og så videre. Dette er nødvendig for å få dokumentert alle aspektene til det aktuelle utstyret samtidig som at prosessen også dermed har læring og holdningsendring som formål.

Metodikken kommer opprinnelig fra den amerikanske flyindustrien hvor Nowland og Heap i 1978 beskrev den i en rapport kalt reliability-centered maintenance. Siden den gang har den blitt tatt i bruk i mange industrier i hele verden.

For å være regnet som en RCM-prosess, i henhold til standarden SAE JA1011, skal minimum følgende syv spørsmål besvares og dokumenteres for utstyret:

  1. Hva skal utstyret gjøre, hvilken funksjon har den?
  2. På hvilke måter kan dens funksjoner slutte å fungere?
  3. Hvilke forhold kan forårsake hver feilårsak?
  4. Hva skjer ved hver funksjonsfeil?
  5. Hvilke konsekvenser har hver funksjonsfeil totalt sett?
  6. Hvilke systematiske og proaktive tiltak kan iverksettes for å forhindre, eller i størst mulig grad redusere sannsynligheten for feil og hvilke tiltak kan redusere konsekvensene av en eventuell feil.
  7. Hva kan iverksettes hvis ikke passende preventive tiltak kan iverksettes?

Fokus rettes altså mot funksjonene til systemet og konsekvensene av at disse feiler. En vanlig måte å utføre en RCM-analyse på er i grove trekk å gjennomføre en FMECA og deretter bestemme vedlikeholdstiltak ved hjelp av et beslutningstre. Etter at vedlikeholdstiltak for alle feil er etablert, systematiseres disse i arbeidspakker i vedlikeholdssystemet.

Et viktig aspekt er at RCM er en kontinuerlig prosess i systemets levetid i den hensikt å sørge for høyest mulig oppetid til lavest mulig levetidskostnad. Dette krever en proaktiv holdning fra organisasjonen med tanke på høsting og analyse av driftsdata, feilanalysering og løpende oppdatering av vedlikeholdsprogram, arbeidsinstrukser, prosedyrer osv.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]