Rekvisisjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Rekvisisjon på kart- og oppmålingsarbeid, Grimstad

En rekvisisjon (fra latin «requirere» avledet fra «re»- og «quaerere» = søke etter, ønske, fordre, forlange), blir brukt i flere sammenheng som en offisiell bestilling av en vare eller en tjeneste. En rekvisisjon er som regel skriftlig, men kan også være muntlig. Ordet benyttes særlig av offentlige eller geistlige myndigheter:

  • Rekvirere en tjenestebil (militær sammenheng).
  • Rekvirere en utpantingsforretning (juridisk sammenheng).
  • Rekvirere en pasientreise (Pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående transport til behandling, kan få rekvisisjon til pasientreise «pasienttransport» av sin lege eller behandler).

Den som rekvirerer varen eller tjenesten kalles for en rekvirent.