Rekonstruksjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Rekonstruksjon innebærer en tilstand der en juridisk person – som vurderes å ha en god forretningsidé, men som av noen grunn har havnet i økonomiske vanskeligheter – kan rekonstruere gjelden uten en konkurs med likvidering av eiendeler. Begrepet anvendes iblant som en allmenn betegnelse på store forandringer av foretak i problemer, men i mange land finnes et særskilt juridisk förfarande for foretaksrekonstruksjon, som innebærer at et foretak kan få en beskyttelse mot konkurs i en viss tid.

I Sverige styres rekonstruksjoner av lov om foretaksrekonstruksjon, som trådte i kraft i september 1996. Foretak søker hos tingretten om rekonstruksjon. Om tingretten bevilger dette utnevnes en rekonstruktør. Rekonstruksjon bevilges normalt for en periode på tre måneder, og kan deretter forlenges med opp til tre måneder om gangen, men aldri til mer enn tolv måneder.

Kapittel 11 i den amerikanske skattelovgivningen åpner for en slik konkursmulighet for amerikanske bedrifter.

I Norge utføres konkurser som likvideringer hvor kreditorer fordeler de gjenværende eiendelene. Det er ingen adgang for rekonstruksjoner.