Refleksjon (filosofi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Abstraksjon kan sees på som en form for refleksjon. Det er også en metode som brukes innen determinismen. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: A) Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og B) en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet.