Rational Emotive Behavior Therapy

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Rational Emotive Behavior Therapy (norsk: omtr. rasjonell emotiv adferdsterapi, ofte forkortet REBT), er en humanistisk-konstruktivistisk empirisk og filosofisk forankret psykoterapi og er en av de mest innflytelsesrike formene for kognitiv adferdsterapi. Det teoretiske og metodiske fundamentet for systemet ble opprinnelig utviklet og pionert av den amerikanske psykologen Albert Ellis på midten av 1950-tallet. Ellis, som opprinnelig var utdannet og praktiserte innen psykoanalysen, tok etter hvert avstand fra og sluttet å praktisere psykoanalyse, da han fikk erfaringer med denne som mangelfull, ineffektiv og uvitenskapelig på en rekke områder. Det var så at han på midten av 1950-tallet utviklet det han den gang kalte for Rational Therapy nå altså kjent som Rational Emotive Behavior Therapy. Siden den gang har REBT blitt videreutviklet og revidert både teoretisk og i praksis. Fra å ha møtt på kraftig motgang for mange av sine synspunkter omkring psykoterapi på 1950-60-tallet, fremstår nå kognitiv adferdsterapi som Ellis i stor grad utviklet det teoretiske rammeverket og fundamentet for, som en av de mest toneangivende skolene innen psykoterapi i mange land.

Teorien bak REBT forsøker å forklare hvordan tanke- og adferdsmønstre og emosjoner i form av en persons filosofiske meningsskapende fortolkninger og antakelser omkring segselv, andre og ens liv til en vesentlig grad danner basis for mental helse samt mange følelsesmessige og adferdsmessige problemer og vanskeligheter. I REBT jobbes det på en multimetodisk basis og man benytter seg av og integrerer både kognitive-filosofiske, affektive-dramatiske og adferdmessige metodikker og intervensjoner. Et av målene i REBT er ofte å erstatte klientens selvutslettende, urealistiske og ufleksible fortolkninger og antakelser omkring segselv, andre og sitt liv til mer selvhjelpende, konstruktive og rasjonelle tilnærminger. I en terapisituasjon vil derfor hovedmålet for terapeuten og klienten å sammen identifisere klientens ubevisste og bevisste filosofiske antakelser og dertil hørende følelser og adferd, og gjennom ulike teknikker og øvelser endre disse til mer konstruktive tilnærminger. Et av kjennetegnene til REBT er å gi klienten hjemmeøvelser mellom hver terapitime, hvor klienten jobber med øvelser og metoder på både det kognitive, emosjonelle og adferdsmessige planet.

Se også[rediger | rediger kilde]

Bøker om REBT[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]