Hopp til innhold

Ratio decidendi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ratio decidendi er et latinsk begrep som direkte oversatt betyr «begrunnelse (rationale) for avgjørelsen». I rettslig sammenheng benyttes uttrykket for å betegne den delen av premissene i en dom som har vært nødvendige for å begrunne resultatet. Dommens ratio decidendi vil gjerne være mer gjennomtenkt, og blir derfor som hovedregel tillagt større vekt, enn obiter dicta – uttalelser som ikke var nødvendige for å komme til konklusjonen.

Autoritetsdata