Radiokanal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Radiokanal er et uttrykk som benyttes både i kringkasting og i generell radioterminologi. Den egentlige betydningen henviser til en fastsatt frekvenstildeling fra offentlige myndigheter, og da vanligvis som en duplekskanal, en kombinasjon mellom sende- og mottakerfrekvens mellom to stasjoner, slik at begge stasjoner kan føre kommunikasjon uten avbrudd.

En radiokanal kan også være en simplekskanal der flere enkeltfrekvenser inngår i en kanalplan og der sende- og mottaksfrekvens er den samme.

Kringkastingstasjoner kan også omtale som radiokanaler. Dette skyldes at mange britiske og amerikanske radio- og fjernsynstasjoner har ordet i sitt navn, f.eks. Channel One, Channel Two, Channel 3, Channel 4 osv. I denne betydningen henviser ordet kanal ikke til en bestemt frekvenskombinasjon, men til radiostasjonen som mediainstitusjon.