Prosessteologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Prosessteologi betegner en teologisk tenkning som tar utgangspunkt i at verden er i stadig utvikling og dermed også vår gudsforståelse. Virkelighetsforståelse og gudsforståelse reflekterer hverandre.

Eksempler på dette finnes i Bibelen. Profetene unnlot å kalle Gud for konge i perioder av jødenes historie hvor kongedømmet var korrupt. Den samfunnsmessige situasjon virket inn på hvordan Gud ble beskrevet og hvilke bilder som ble benyttet om ham.

Prosessteologer i moderne tid anvender tilsvarende metode. De legger vekt på at enhver tid har sine måter å beskrive Gud på, ut fra sine erfaringer og sin virkelighetsoppfatning. Beskrivelsen av Gud er ikke gitt en gang for alle, men er i stadig utvikling og endring.