Primer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Primere er korte, syntetiske fragmenter av DNA som brukes for å indusere syntese av DNA i PCR (polymerase chain reaction).

Figur 1 Skjematisk framstilling av primerbinding til en lengre DNA-sekvens. De to primerne binder til templat-DNA og gjør det mulig for DNA polymerase å syntetisere nytt DNA.

Hensikten med en primer er binding til bestemte sekvenser i DNA og muligheter for amplifisering (produksjon) av bestemte områder i større DNA-molekyler. Bindingen oppstår fordi primerne er designet slik at de er komplementære til de to trådene i DNA. Til hver PCR trengs det to primere (figur 1). En som er komplementær til starten av genet (forward) og en til slutten (revers). På denne måten er det mulig å isolere ønskede områder av DNA som ellers ville vært utilgjengelig, for eksempel gener eller deler av gener (jf. PCR).