Postural kontroll

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Postural kontroll (holdning og stillingskontroll), defineres som evnen til å opprettholde likevekt i et gravitasjonsfelt ved å holde eller returnere kroppens tyngdepunkt over understøttelsesflaten og som evnen til å kontrollere kroppens posisjon i rommet (Bergland A. Postural kontroll og balanse 2001).

Likevekt knyttes både til stillinger og bevegelser. Postural kontroll brukes som et samlebegrep på postural orientering, stabilitet og balanse.

Postural kontroll er en interaksjon mellom individuelle tilpasninger, hva oppgaven er og omgivelsene. I dette ligger det elementer som tonus, resiprok innervasjon, bevegelsesmønstre og evne til samhandling med omgivelsene.

Tonus er en svak kraft i muskulaturen som vi har om vi er våkne. Resiproke fenomener er faktorer som for eksempel beveger et ledd i hver sin retning (bøyer eller strekker leddet).

Bevegelse er avhengig av at muskeltonus er automatisk justerbar i forhold til å bevege seg opp mot, innen og med tyngdekraften. Tonus må være sterk nok til å holde oss oppe mot tyngdekraften og svak nok til å tillate bevegelse. For at dette skal være mulig må det foregå et fint samspill mellom konsentrisk og eksentrisk muskelarbeid slik at en kan produsere selectiv holdning og varierte bevegelsesmønstre for å løse den aktuelle oppgaven.

For å tilpasse bevegelsesutslag, tempo og kraft til oppgaven, kreves evne til automatisk å tilpasse postural tonus og evne til å rekruttere stabilitet før mobilitet. (Normann B. Individualisering i nevrologisk fysioterapi. Bobathkonseptet. Hjerneslagpasienter- behandling og kunnskapsgrunnlag 2004)

«Stabilitet» handler om å ha evne til et fint samspill av muskelaktivitet slik at en klarer å holde et ledd, flere ledd eller hele kroppen opp mot tyngdekraften. Samtidig må en ha nok «mobilitet» til å tillate bevegelse. En må blant annet ha evne til å gi lengde i muskulaturen. Samspillet mellom stabilitet og mobilitet er en dynamisk prosess som foregår hele tiden i en aktivitet som for eksempel gange.

Postural kontroll er kontroll av balanse. Det vil si at balanse er en nevrofysiologisk prosess som har til hensikt å kontrollere kroppens likevekt. Denne kontrollen vil være forskjellig i forhold til hvilke krav oppgaven setter til postural kontroll og balanse.