Polymorfisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Genetisk polymorfisme betyr at en monogen egenskap finnes i to eller flere varianter i en befolkning, hvor minst 1% av befolkningen har dette genet.

Genetisk polyformisme kan gi ulik reaksjon ved bruk av legemidler, og er derfor viktig for legevitenskapen at er kjent.

Forekomsten av blodtypegenene A, B og 0 er et godt eksempel på genetisk polymorfisme.