Politisk makt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Definisjonen av politisk makt vil avhenge av hvilken definisjon man legger til grunn for politikk. Med en vid definisjon, der politikk forstås som alle sosiale forhold som innebærer makt, styre og autoritet, vil begrepet politisk makt falle sammen med makt i sin alminnelighet. Med en snevrere forståelse av politikk, der politikk ses på som en offentlig beslutningsaktivitet og de rammene som leder individers og gruppers handlinger fram til offentlige vedtak, vil politisk makt forstås snevrere, som den institusjonaliserte og sentraliserte makten innen regulerte territorier og i mellomstatlige forhold. Det er en autoritativ makt, den ytrer seg gjennom pålegg, lover, fordelingsvedtak og tildeling av rettigheter. Max Weber definerer staten som en institusjon med monopol på legitim bruk av voldsmakt.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Østerud, Øyvind (2003) «Makten og demokratiet», Gyldendal.