Petrografi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Petrografi er læren om bergartene. Bergartene klassifiseres for det første som enten sedimentære, metamorfe eller erruptive. Disse hovedtypene av bergarter har så egne system for klassifikasjon. Bergartene består av mineraler som kan identifiseres ved hjelp av mikroskop eller røntgen-metoder.