Perifrase

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Perifrase er i retorikken betegnelsen på en trope der en benytter seg av omskrivning når en av en eller annen grunn ikke vil nevne tingen ved dens egentlige navn. Grunnen kan være poetisk, som for eksempel i de norrøne kenningene.

Også i dagligspråket bruker en perifrase, som for eksempel i eufemismer, der en bruker forskjønnende omskriving av ubehagelige eller tabubelagte emner.

I lingvistikken betegner perifrase det fenomenet at grammatiske kategorier uttrykkes gjennom faste fraser i stedet for ved bøyingsendelser. For eksempel kan vi i norsk bruke uttrykket «kommer til å» for å uttrykke at verbalhandlinga skjer i framtida.