Pavelig skriv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Pavelige skriv er dokumenter som utstedes av paven eller av Den romerske kurie i pavens navn.

Skrivene deles inn i forskjellige kategorier etter form og betydning:

I tillegg kommer to typer prekener som har en særstilling, da paven gjerne tar opp aktuelle temaer som han er opptatt av:

Det finnes også en rekke pavelige skriv som ikke faller inn i noen av disse kategoriene, som budskap til forskjellige kongresser og markeringer, brev av mer privat karakter og vanlige prekener.