Paratakse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Paratakse fra gresk: para (felles, sam-) og taxis (ordning) er ett av flere grammatikkuttrykk fra samme rot (f. eks paratagme, som oftere brukes om det vi kaller stående uttrykk).

Begge begrepene brukes om vanlig brukte ordsammenstillinger der leddene er likeverdige og oftest forbundet med og. Talemåtene brukes gjerne for å understreke noe og for å gi liv i en kanskje ellers tørr fremstilling.

Eksempler kan være: Per og Pål (gjerne brukt i stedet for kreti og pleti), – Per, Pål og Espen (Askeladd), – tull og tøys, – rukkel og rask, – rubbel og bit, – død og pine.

Noen av paratagmene består av uforklarlige ordlyder eller ord som ellers betyr noe helt annet, der bare kombinasjonen bidrar til at uttrykket gir forståelighet. Eksempler: klabb og babb, ditt og datt.