Pahade

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Pahade (eller pahadi) er et fellesuttrykk som brukes i Nepal om befolkninga av mange ulike nasjonaliteter som bor i distriktet som vanligvis kalles Pahad eller Pahar (landet i midten) på nepali. Et annet vanlig uttrykk er «åsene» (the Hills).

Dette er den delen av landet som ligger mellom det egentlige høyfjellet i Himalaya og lavlandet langs India, Tarai.

Tilsvarende uttrykk for folk fra Himalaya er himal, og fra Tarai madhesi.

Hvem og hvor mange er pahade?[rediger | rediger kilde]

Pahade omfatter både:

  • den dominerente høykaste-parbatiya-befolkninga som snakker nepali og har beherska statsapparatet i Nepal siden 1768,
  • befolkninger av lavere kaster og kasteløse som snakker nepali
  • nasjonale minoriteter, også kjent som janjati, som dominerer store deler av åsdistriktene særlig i den sentrale og østlige delen av Nepal. Dette gjelder større folkegrupper som gurung, magar, rai, limbu, Tamang, og flere titall mindre folkeslag
  • Newar-folket, som er urbefolkninga i Katmandu-dalen, regnes også med til pahade.

Utenom de nepali-/khas-talende gruppene snakker de fleste og største minoritetene sino-tibetanske språk. Fellesspråket for kommunikasjon mellom disse gruppene er likevel nepali, som stadig flere lærer. Det går derfor an å si at nepali er pahades dominerende språk.

Litt under halve befolkninga i Nepal bor nå i åsene. Flere millioner derfra har også utvandra til Tarai. Befolkninga som ut fra dette kan regnes som pahade, er derfor trolig over 15 millioner, kanskje 60 % av Nepals befolkning eller mer.

Mest brukt i Tarai[rediger | rediger kilde]

Pahade (eller pahadi) er et uttrykk som er mindre brukt enn det tilsvarende madhesi. Det virker ikke som om folk i åsene bruker det for å definere seg sjøl, i motsetning til mange i Tarai, som kaller seg madhesi. Folk i åsene vil definere seg som gurung, newar osv., ikke som pahade.

Pahade blir derimot mye brukt om innvandrere til Tarai fra de høyere delene av Nepal. I agitasjonen for rettigheter for Tarai-befolkninga er vanlige argumenter at pahade tar de beste jobbene, statstjenestemenn og politifolk er pahade, osv. Det virker altså som om pahade særlig er et uttrykk madhesi-folk bruker om «de andre».

Angrep på pahade-innvandrere til Tarai[rediger | rediger kilde]

I 2006 og 2007 har det vært voksende agitasjon retta mot pahade-innflyttere, særlig i de østlige delene av Tarai. Terroristgrupper som bruker navnet JTMM og krever at Tarai skal løsrive seg fra Nepal, har trua innflyttere for å få dem til å flytte, si opp jobben og liknende. Innflyttere har blitt kidnappet for å få løsepenger. Under politiske streiker og demonstrasjoner har folk blitt angrepet fordi de er pahade, og biler med skilt som viser at de er registrert i høyere deler av Nepal, har fått kjøreforbud i Tarai. Dette skal også ha ført til at en del folk fra åsene har flytta ut fra Tarai.

En motreaksjon har vært at det blei danna en organisasjon som forsvarte pahade-innflytteres interesser i Tarai, Chure-Bhawar Ekta Samaj.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

  • Hill Indigenous Nationalities (På engelsk – fra hjemmesida til minoritetsorganisasjonen NEFIN: Liste over artikler om 23 nasjonale minoriteter i åsene i Nepal. NB: i tillegg til dette kommer folk med nepali som morsmål.)